AFC Under23 Booklet

  • Graphic Design - AFC Under23 booklet 1
  • Graphic Design - AFC Under23 booklet 2
  • Graphic Design - AFC Under23 booklet 3
  • Graphic Design - AFC Under23 booklet 4

Graphic Design – ອອກແບບ ຫນັງສື AFC Under23

ອອກແບບ ຫນັງສື ປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳ ນັກເຕະທີມຊາດລາວ ຊຸດອາຍຸບໍ່ເກີນ 23 ປີ ທີ່ໄດ້ລົງແຂ່ງຂັນ ໃນລາຍການຊິງແຊັມເອຊຽນ. ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ ສະມາຄົມບານເຕະແຫ່ງປະເທດລາວ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ