• Graphic Design - lao movie poster bang soun 1
  • Graphic Design - lao movie poster bang soun 2

Graphic Design – Lao Movie BANG SOUN

BANG SOUN (Lao Movie) ຫລື ບັງສູນ ເລື່ອງລາວຂອງ ໄວລຸ້ນນັກສຶກສາ 4 ຊີວິດທີ່ເຂົ້າໄປໃນປ່າເລິກ ເພື່ອຊອກຫຍັງ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ແຕ່ກັບຕ້ອງປະສົບກັບ ຫລາຍສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ມາກ່ອນ ເປັນຮູບເງົາລາວ ແນວທົດລອງ (experimental film) ຂອງຜູ້ກຳກັບ ທະນະວໍລະກິດ ກຸນທະວັດພິນໂຍ ສາຍໃນເທດສະການຮູບເງົາ Vientianale ປີ 2013.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ