Event Design - CLEAR Booth in festival

Event Design – CLEAR Booth

CLEAR Booth ເປັນຫນຶ່ງໃນບັນດາຮ້ານຄ້າຂອງ Unilever ໃນງານ ບຸນປະເພນີ ຊ່ວງເຮືອປະຈຳປີ ທີ່ທ່າວັດຈັນ ແລະ ງານບຸນ ນະມັດສະການ ພະທາດຫລວງ ວຽງຈັນ ເປັນປະຈຳ ໃນແຕ່ລະປີ. ເຊິ່ງໃນ booth ກໍຈະມີການໃຫ້ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການດູແລສຸຂະພາບຫນັງຫົວ ທັງສຳລັບ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ