• Graphic Design - DeeLight facebook cover
  • Graphic Design - DeeLight j-flag

Graphic Design – DeeLight

DeeLight ນັບເປັນແບຣນເຄື່ອງສຳອາງ ບຳລຸງຜິວ ທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ແບຣນຫນຶ່ງ ຂອງຄົນລາວ ຕົວແບຣນເອງ ມີຄວາມຫລູຫລາ ອີກທັງເປັນທຸລະກິດທີ່ ເຮັດການຕະຫລາດໄດ້ຫນ້າສົນໃຈ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ