• Package Design - Dove 2
  • Package Design - Dove 1
  • Package Design - Dove 3

Package Design – Dove Sampling Product

ປະໂຫຍດໃຊ້ສອຍຕ້ອງມາກ່ອນ ຄືສິ່ງທີ່ຄວນຄຳນຶງ ເປັນອັນດັບທຳອິດ ຂອງ Package Design. ໂຈດ ການອອກແບບ ແນວເກັບຜະລິດຕະພັນ Dove ສຳລັບແຈກຟຣີຕົວນີ້ ແມ່ນ

  • ຕ້ອງບັນຈຸຊອງສິນຄ້າໄດ້ງ່າຍ
  • ເປີດປິດສະດວກ
  • ບໍ່ກິນພື້ນທີ່ໃນການພົກພາ
  • ມີເນື້ອທີ່ສຳລັບໃສ່ຂໍ້ມູນແນະນຳ
 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ