GDG workshop

Next post
Prev post
  • Graphic Design - Poster
  • Graphic Design - J-flag
  • Graphic Design - T-shirt
  • Graphic Design - Photo

Graphic Design – GDG workshop

Graphic design ສຳລັບ GDG ຫລື Google Developer Group ຄືກຸ່ມຜູ້ພັດທະນາ ເທັກໂນໂລຢີ ຂອງກູເກີລທີ່ມີກະຈາຍ ຢູ່ທົ່ວທຸກມຸມໂລກ ແລະວຽງຈັນ ປະເທດລາວກໍຄືຫນຶ່ງໃນນັ້ນ. Workshop ຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ການແນະນຳບໍລິການ Google Drive ເຊິ່ງກໍຄືພື້ນທີ່ ສຳລັບເກັບ files ຕ່າງໆຂອງເຮົາຂຶ້ນໄວ້ ອິນເຕີເນັດ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃຊ້ງານ ໂດຍສະເພາະເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງປະສານງານກັນ ກັບຄົນອື່ນໆ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ