Hongta Company Profile

  • Graphic Design - Hongta Company Profile 1
  • Graphic Design - Hongta Company Profile 2
  • Graphic Design - Hongta Company Profile 3
  • Graphic Design - Hongta Company Profile 4

Graphic Design – Hongta Company Profile

Hongta ແມ່ນກຸ່ມບໍລິສັດລົງທຶນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຈີນ ຜະລິດແລະຈັດຈຳຫນ່າຍ ຢາສູບ ໃນລາວຫລາຍຍີ່ຫໍ້ ເຊັ່ນ ດອກໄມ້ແດງ ເປັນຕົ້ນ. ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ບໍລິສັດຫົງຖາ ໄດ້ເສຍພັນທະອາກອນ ຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ ໃຫ້ລັດຖະບານລາວແລ້ວ ຫລາຍກວ່າ 20,000,000 USD. Company Profile ຊຸດນີ້ແມ່ນຈັດສ້າງຂຶ້ນ ດ້ວຍຄວາມພ້ອມ ຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ຂຶ້ນໄປອີກຂັ້ນ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ