• Event Design - HUAWEI Booth in Lao New Year
  • Event Design - HUAWEI Booth photo

Event Design – HUAWEI Booth

ຫົວເວີ່ຍຈັດ ກິດຈະກຳ ໃນມື້ປີໃຫມ່ລາວ ໂດຍການຕັ້ງ HUAWEI Booth ຂຶ້ນເປັນຈຸດໃນການແຈກຖົງກັນນ້ຳ ສຳລັບໂທລະສັບມືຖື ແລະ ຈຸດແຈກຢາຍນ້ຳຟຣີ ໃຫ້ກັບບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ຜ່ານໄປມາ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ