• kaltura cafe
  • kaltura cafe
  • kaltura cafe
  • kaltura cafe

Logo Design – Kaltura Cafe

Kaltura Cafe ແບຣນຄາເຟ ຮູບແບບສົດໃຫມ່ ມີທັງກາເຟ ເບເກີຣີ ແລະອາຫານ ມາພ້ອມກັບບໍລິການຫ້ອງພັກ ໃນບັນຍາກາດອົບອຸ່ນ ຕັ້ງຢູ່ຫລັງຫໍວັດທະນະທຳ

 

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ

“ເພາະຮັກໃນການ ອອກແບບ ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈການ ອອກແບບ ເປັນຢ່າງດີ”