Laos Korea Match

  • Graphic Design - Poster Laos
  • Graphic Design - Poster Korea

Graphic Design – Laos Korea Match

Laos Korea Match Information Poster ແຜ່ນພັບ ໃຫ້ຂໍ້ມູນນັກກິລາບານເຕະ ທັງສອງທີມ ກໍຄື ທີມຊາດລາວ ແລະ ທີມຊາດເກົາຫລີໃຕ້.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ