• Logo Design - M Jewelry black
  • Logo Design - M Jewelry white
  • Logo Design - M Jewelry gold

Logo Design – M Jewelry

ນີ້ແມ່ນຕົ້ນແບບ ໂລໂກ້ ຂອງ M Jewelry ທີ່ເປັນແບຣນເຄື່ອງປະດັບຂອງຄົນລາວເອງ ຈຳຫນ່າຍຫລາຍປະເພດເຊັ່ນ ສາຍຄໍ ຕ່າງຫູ ປະຫລັກແຂນ ເປັນຕົ້ນ. ແບຣນມີຄວາມຫລູຫລາ ໃນລາຄາທີ່ ຄົນລາວເຂົ້າເຖິງໄດ້ສະດວກ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ