Motor World Promotion

  • Graphic Design - Motor World Promotion billboard
  • Graphic Design - Motor World Promotion J-flag

Graphic Design – Motor World Promotion

Motor World ບໍລິສັດ ຈຳຫນ່າຍລົດຈັກ ຈັດ Promotion ສົ່ງເສີມການຂາຍ ໃນໄລຍະຫນ້າຝົນ ດ້ວຍການແຈກຂອງແຖມ ຫລາຍລາຍການ ທັນທີເມື່ອຊື້ລົດຈັກ. ສື່ປະຊາສຳພັນປະກອບມີ ໂຄສະນາທາງຫນັງສືພິມ ປ້າຍໂຄສະນາ ເຈແຟລັກ ແລະ ໂຄສະນາເທິງຫນ້າປົກວາລະສານ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ