Motor World Promotion

  • Graphic Design - Motor World Promotion billboard
  • Graphic Design - Motor World Promotion J-flag

Graphic Design – Motor World Promotion

Motor World ບໍລິສັດ ຈຳຫນ່າຍລົດຈັກ ຈັດ Promotion ສົ່ງເສີມການຂາຍ ໃນໄລຍະຫນ້າຝົນ ດ້ວຍການແຈກຂອງແຖມ ຫລາຍລາຍການ ທັນທີເມື່ອຊື້ລົດຈັກ. ສື່ປະຊາສຳພັນປະກອບມີ ໂຄສະນາທາງຫນັງສືພິມ ປ້າຍໂຄສະນາ ເຈແຟລັກ ແລະ ໂຄສະນາເທິງຫນ້າປົກວາລະສານ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ

“ເພາະຮັກໃນການ ອອກແບບ ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈການ ອອກແບບ ເປັນຢ່າງດີ”