• Event Design - POND'S Serum booth
  • Event Design - POND'S Serum photo

Event Design – POND’S Serum

Unilever ຈັດ roadshow ສຳລັບ POND’S Serum ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງຜິວ ຕົວໃຫມ່ຈາກພອນ. ໃນ booth ຈະມີການແນະນຳການນຳໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນຕົວນີ້ ຮ່ວມກັບຕົວອື່ນໆ ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ ພ້ອມທັງມີຂໍ້ສະເຫນີພິເສດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ກິດຈະກຳມ່ວນໆ ຈາກ booth.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ

“ເພາະຮັກໃນການ ອອກແບບ ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈການ ອອກແບບ ເປັນຢ່າງດີ”