• Event Design - POND'S Serum booth
  • Event Design - POND'S Serum photo

Event Design – POND’S Serum

Unilever ຈັດ roadshow ສຳລັບ POND’S Serum ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງຜິວ ຕົວໃຫມ່ຈາກພອນ. ໃນ booth ຈະມີການແນະນຳການນຳໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນຕົວນີ້ ຮ່ວມກັບຕົວອື່ນໆ ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ ພ້ອມທັງມີຂໍ້ສະເຫນີພິເສດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ກິດຈະກຳມ່ວນໆ ຈາກ booth.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ