Graphic Design - Poster Contest 1st prize

Graphic Design – ລາງວັນຊະນະເລີດ Poster Contest

ໃນ Luang Prabang Film Festival ປີ 2013 ນອກຈາກ ໂປຣແກຣມສາຍຫນັງແລ້ວ ຍັງມີໂຄງການ ປະກວດອອກແບບ ໂປສເຕີຫນັງ ອີກນຳ ເຊິ່ງ Poster Contest ຄັ້ງນີ້ ປະກວດກັນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ຫນັງສົມມຸດ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “My Mother’s Wedding” ຜົນງານແມ່ນມາຈາກ ປະເທດໃນ ASEAN ເຊິ່ງໃນລາວເອງ ກໍມີນັກອອກແບບ ແລະ ສະຕູດິໂອອອກແບບ ຫລາຍແຫ່ງສົ່ງເຂົ້າປະກວດ ລວມເຖິງ ເດສິກນິກ ສະຕູດິໂອ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ກໍໄດ້ລາງວັນຊະນະເລີດອີກດ້ວຍ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ