• Logo Design - Summit Home logo
  • Logo Design - Summit Home manual guideline
  • Logo Design - Summit Home manual guideline 2
  • Logo Design - Summit Home manual guideline 3

Logo Design – Summit Home

Summit Home ເປັນບໍລິສັດ ອອກແບບ ແລະ ຮັບເຫມົາກໍ່ສ້າງຂອງຄົນລາວ. ບໍລິການທີ່ທາງພວກເຮົາ support ແມ່ນການ ອອກແບບ ໂລໂກ້ ພ້ອມທັງ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ ໂລໂກ້ ໃຫ້ຖືກຕາມການກຳຫນົດ ການສ້າງແບຣນ ເຊິ່ງຖືວ່ານັບເປັນ ເລື່ອງໃຫມ່ ຂອງທຸລະກິດໃນບ້ານເຮົາ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ