• Logo Design - Summit Home logo
  • Logo Design - Summit Home manual guideline
  • Logo Design - Summit Home manual guideline 2
  • Logo Design - Summit Home manual guideline 3

Logo Design – Summit Home

Summit Home ເປັນບໍລິສັດ ອອກແບບ ແລະ ຮັບເຫມົາກໍ່ສ້າງຂອງຄົນລາວ. ບໍລິການທີ່ທາງພວກເຮົາ support ແມ່ນການ ອອກແບບ ໂລໂກ້ ພ້ອມທັງ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ ໂລໂກ້ ໃຫ້ຖືກຕາມການກຳຫນົດ ການສ້າງແບຣນ ເຊິ່ງຖືວ່ານັບເປັນ ເລື່ອງໃຫມ່ ຂອງທຸລະກິດໃນບ້ານເຮົາ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ

“ເພາະຮັກໃນການ ອອກແບບ ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈການ ອອກແບບ ເປັນຢ່າງດີ”