TOYOTA Clearance Sale

TOYOTA

Media Design – TOYOTA Clearance Sale Promotion

TOYOTA ຈັດກິດຈະກຳທາງການຕະຫລາດ ໂດຍເປັນການຈຳຫນ່າຍລົດທີ່ຍັງຄ້າງສະຕັອກ ໃນລາຄາພິເສດ ແຖມດ້ວຍການແຈກທອງຄຳໃຫ້ຜູ້ໂຊກດີ ຈາກການຈັບສະຫລາກອີກດ້ວຍ

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ