Wedding Collection

  • Graphic Design - Wedding Collection 1
  • Graphic Design - Wedding Collection 3
  • Graphic Design - Wedding Collection 2

Graphic Design – Wedding Collection (ແຕ່ງງານ ກັນບໍ່?)

ນອກຈາກຜົນງານສົ່ງເສີມທາງພານິດແລ້ວ ເດສິກນິກ ສະຕູດິໂອ ຍັງສ້າງຜົນງານຮູບແບບທົ່ວໄປຄືຈັ່ງງານ ແຕ່ງງານ ນຳ ເຊັ່ນ ສາກຖ່າຍຮູບ ສຳລັບແຂກ ທີ່ມາຮ່ວມງານ ສາກຫລັງເວທີ ຫລື ແຜ່ນປ້າຍຄຳເວົ້າມ່ວນໆ ກວນໆ ປະກອບການຖ່າຍຮູບ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ