Wedding Collection

  • Graphic Design - Wedding Collection 1
  • Graphic Design - Wedding Collection 3
  • Graphic Design - Wedding Collection 2

Graphic Design – Wedding Collection (ແຕ່ງງານ ກັນບໍ່?)

ນອກຈາກຜົນງານສົ່ງເສີມທາງພານິດແລ້ວ ເດສິກນິກ ສະຕູດິໂອ ຍັງສ້າງຜົນງານຮູບແບບທົ່ວໄປຄືຈັ່ງງານ ແຕ່ງງານ ນຳ ເຊັ່ນ ສາກຖ່າຍຮູບ ສຳລັບແຂກ ທີ່ມາຮ່ວມງານ ສາກຫລັງເວທີ ຫລື ແຜ່ນປ້າຍຄຳເວົ້າມ່ວນໆ ກວນໆ ປະກອບການຖ່າຍຮູບ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ

“ເພາະຮັກໃນການ ອອກແບບ ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈການ ອອກແບບ ເປັນຢ່າງດີ”