ໃຫ້ບໍລິການ ອອກແບບ ເພື່ອທຸລະກິດ
What We Serve

ອອກແບບ ສື່ໂຄສະນາ
Media Design

 • ໂປຣໂມຊັນ
 • ແຜ່ນໂຄສະນາ
 • ປ້າຍໂຄສະນາ
 • ໂຄສະນາລົງວາລະສານ
 • ໂຄສະນາລົງຫນັງສືພິມ
 • ປ້າຍຕັ້ງ
 • ປະຕິທິນ
 • ໂປຣຟາຍບໍລິສັດ
 • ຖ້ານໂຊສິນຄ້າ

ອອກແບບ ແບຣນ
Brand Design

 • ອອກແບບໂລໂກ້
 • ອັດຕະເອກະລັກ
 • ໄອຄອນ
 • ນາມບັດ
 • ເອກະສານ
 • ຊອງຈົດຫມາຍ
 • ແຜ່ນຊີດີ
 • ຊຸດເຄື່ອງແບບ
 • ກາປະທັບ

ອອກແບບງານ
Event Design

 • ງານເປີດຕົວສິນຄ້າ
 • ງານເປີດຕົວກິດຈະການ
 • ກິດຈະກຳການຕະຫລາດ
 • ຮ້ານທີ່ອອກຕາມງານ
 • ງານນິທັດສະການ
 • ງານລ້ຽງສັນສັນ
 • ຄິດກິດຈະກຳສ້າງສັນ
 • ສາກຫລັງເວທີ
 • ສາກຖ່າຍຮູບ

ອອກແບບສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່
Package Design

 • ບັນຈຸພັນ
 • ກ່ອງໃສ່ສິນຄ້າ
 • ສະຫລາກແປະ
 • ບັນຈຸແບບຖົງ
 • ບັນຈຸແບບກ່ອງ
 • ບັນຈຸແບບປ໋ອງ
 • ເນັ້ນການໃຊ້ງານ
 • ເນັ້ນພາບລັກ
 • ຫລາກວັດສະດຸ

ນອກຈາກນີ້ ພວກເຮົາຍັງໃຫ້ບໍລິການ ອອກແບບ ພ້ອມຈັດສ້າງ ເວັບໄຊ ເນັ້ນທັງພາບລັກ ການໃຊ້ງານ ທີ່ເຫມາະກັບທຸກອຸປະກອນ ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເຮັດການຕະຫລາດອອນລາຍ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງ ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍຜ່ານ online social network ອີກດ້ວຍ.

ຫາກການອອກແບບທີ່ດີ ຊ່ວຍທຸລະກິດຂອງທ່ານ ສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ ທ່ານສົນໃຈຫລືບໍ່?