Creative House

ເດສິກນິກ ສະຕູດິໂອ (Designix Studio) ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ອອກແບບແບຣນ ແລະ ສື່ໂຄສະນາ ສະຕູດິໂອຖືກກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 2012 ໂດຍສະຖາປະນິກຈົບໃຫມ່ຄົນຫນຶ່ງ ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈຢາກຈະເຫັນສິ່ງໃຫມ່ໆ ໃນວຽກງານວົງການ creative ມີຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນວ່າ ການສື່ສານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດ ຢູ່ໄດ້ແບບຢືນຢົງ ແລະ ໄດ້ໃຈຄົນລາວເປັນແນ່ນອນ

Designix (ນ.) ການອອກແບບທີ່ເປັນນິລັນ (Design + Phoenix)