AEIOU ROLLS Logo

Logo Design - ຊູຊິ AEIOU ROLLS logo

Logo Design – AEIOU ROLLS ຊູຊິ ປະຍຸກ

AEIOU ROLLS ແມ່ນຮ້ານອາຫານ ປະເພດ ຊູຊິ ປະຍູກ ຫລັກໆກໍຈະແມ່ນ California Rolls ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນຂອງໃຫມ່ ສຳລັບຄົນໄຕ້ຫວັນ ຫລັງເປີດຂາຍໃນໄຕ້ຫວັນ ທາງຮ້ານມີແຜນຈະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປຈີນ ກັບອາຊຽນ ໃນອະນາຄົດ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ

“ເພາະຮັກໃນການ ອອກແບບ ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈການ ອອກແບບ ເປັນຢ່າງດີ”