AEIOU ROLLS Logo

Logo Design - ຊູຊິ AEIOU ROLLS logo

Logo Design – AEIOU ROLLS ຊູຊິ ປະຍຸກ

AEIOU ROLLS ແມ່ນຮ້ານອາຫານ ປະເພດ ຊູຊິ ປະຍູກ ຫລັກໆກໍຈະແມ່ນ California Rolls ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນຂອງໃຫມ່ ສຳລັບຄົນໄຕ້ຫວັນ ຫລັງເປີດຂາຍໃນໄຕ້ຫວັນ ທາງຮ້ານມີແຜນຈະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປຈີນ ກັບອາຊຽນ ໃນອະນາຄົດ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ