• Event Design - TEA POT Booth roadshow
  • Event Design - TEA POT Booth photo

Event Design – TEA POT Booth

TEA POT ຈັດກິດຈະກຳທາງການຕະຫລາດຄັ້ງໃຫຍ່ ໂດຍການລົງພື້ນທີ່ 4 ແຂວງຫລັກໃນປະເທດ ພາກເຫນືອຈັດທີ່ ຫລວງພະບາງ ພາກໃຕ້ຈັດທີ່ ຈຳປາສັກ ສ່ວນພາກກາງ ຈັດທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ. ໃນ TEA POT Booth ນອກຈາກສາມາດ ຊື້ສິນຄ້າໄດ້ແລ້ວ ຍັງມີເກມມ່ວນໆ ແລກຂອງລາງວັນ ໃຫ້ໄດ້ຫລິ້ນນຳ ພ້ອມທັງເວທີການສະແດງ ແລະ ການຈັບສະຫລາກ ຫາຜູ້ໂຊກດີ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ