• Event Design - TEA POT Booth roadshow
  • Event Design - TEA POT Booth photo

Event Design – TEA POT Booth

TEA POT ຈັດກິດຈະກຳທາງການຕະຫລາດຄັ້ງໃຫຍ່ ໂດຍການລົງພື້ນທີ່ 4 ແຂວງຫລັກໃນປະເທດ ພາກເຫນືອຈັດທີ່ ຫລວງພະບາງ ພາກໃຕ້ຈັດທີ່ ຈຳປາສັກ ສ່ວນພາກກາງ ຈັດທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ. ໃນ TEA POT Booth ນອກຈາກສາມາດ ຊື້ສິນຄ້າໄດ້ແລ້ວ ຍັງມີເກມມ່ວນໆ ແລກຂອງລາງວັນ ໃຫ້ໄດ້ຫລິ້ນນຳ ພ້ອມທັງເວທີການສະແດງ ແລະ ການຈັບສະຫລາກ ຫາຜູ້ໂຊກດີ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ

“ເພາະຮັກໃນການ ອອກແບບ ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈການ ອອກແບບ ເປັນຢ່າງດີ”