M FOOD DELIVERY

Logo Design – M Food Delivery

M Food Delivery ເປັນບໍລິການສົ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ມີເມນູອອກໃຫມ່ຫລາກຫລາຍມາໃຫ້ເລືອກເລື້ອຍໆ ຈຸດບໍລິການຄອບຄຸມທັງເມືອງ ເຮັດໃຫ້ລາຄາສົ່ງນັ້ນຖືກ ແລະ ໄວທັນຕໍ່ເວລາ

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ