• Graphic Design - Motor World leaflet
  • Graphic Design - Motor World banner

Graphic Design – Motor World

Motor World ເປັນບໍລິສັດ ຈຳຫນ່າຍລົດຈັກ ຫລາກຫລາຍຍີ່ຫໍ້ ເປີດໃຫມ່ໃນວຽງຈັນ ທີ່ຕ້ອງການສ້າງ Identity Visual ສຳລັບສື່ໂຄສະນາ. ການຍົກລະດັບການສື່ສານຂອງ brand ຊ່ວຍໃຫ້ຍອດຂາຍໄປໄດ້ເຖິງເປົ້າຫມາຍໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ