• Event Design - Dove booth design in festival
  • Event Design - Dove booth design specification

Event Design – Dove Booth Design

Booth design ຂອງຜະລິດຕະພັນ Dove ສຳລັບໃນງານ ບຸນປະເພນີ ຊ່ວງເຮືອປະຈຳປີ ທີ່ທ່າວັດຈັນ ແລະ ງານບຸນ ນະມັດສະການ ພະທາດຫລວງ ວຽງຈັນ. Key visual ຂອງ Dove ສະບັບນີ້ແມ່ນ ຕ້ອງການສື່ເຖິງ ຄວາມແຂງແຮງ ຂອງເສັ້ນຜົມ ຫລັງຈາກໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໄປ ຈົນສາມາດໃຊ້ເສັ້ນຜົນ ມາເປັນສາຍໄວໂອລີນໄດ້ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແບບ booth ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ໂດຍການ ສ້າງໃຫ້ເວທີດ້ານຫນ້າ ເຊື່ອມເຂົ້າກັບຕົວໂຄງສ້າງ ກາຍເປັນ ໂນດດົນຕີ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ