• Event Design - Ovaltine Booth at festival
  • Event Design - Ovaltine Booth photo

Event Design – Ovaltine Booth

ໂອວັນຕິນ ເຄື່ອງດື່ມ malt ສະກັດ ທີ່ຄົນລາວຄຸ້ນເຄີຍກັນດີ ນັບເປັນສິບໆປີ ເປີດຂາຍໃນງານ ນະມັດສະການ ບຸນພະທາດຫລວງ ຢູ່ເປັນປະຈຳ. Ovaltine Booth ຄັ້ງນີ້ມາໃນ theme ຄອບຄົວສຸກສັນ ແຂງແຮງດ້ວຍ ໂອວັນຕິນທຸກເຊົ້າ booth ຈຶ່ງມາໃນລັກສະນະ ບ້ານໂອວັນຕິນ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ

“ເພາະຮັກໃນການ ອອກແບບ ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈການ ອອກແບບ ເປັນຢ່າງດີ”