• Event Design - Ovaltine Booth at festival
  • Event Design - Ovaltine Booth photo

Event Design – Ovaltine Booth

ໂອວັນຕິນ ເຄື່ອງດື່ມ malt ສະກັດ ທີ່ຄົນລາວຄຸ້ນເຄີຍກັນດີ ນັບເປັນສິບໆປີ ເປີດຂາຍໃນງານ ນະມັດສະການ ບຸນພະທາດຫລວງ ຢູ່ເປັນປະຈຳ. Ovaltine Booth ຄັ້ງນີ້ມາໃນ theme ຄອບຄົວສຸກສັນ ແຂງແຮງດ້ວຍ ໂອວັນຕິນທຸກເຊົ້າ booth ຈຶ່ງມາໃນລັກສະນະ ບ້ານໂອວັນຕິນ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ