Package Design - Purer shot

Package Design – Purer

Purer ແມ່ນແບຣນນ້ຳດື່ມລາຍໃຫມ່ ຂອງຄົນລາວເອງ ຜະລິດຈາກແຫລ່ງ ນໍ້າໃຕ້ດິນທໍາມະຊາດ ທີ່ຜ່ານຂະບວນການກັ່ນຕອງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອດ້ວຍລະບົບ ທີ່ທັນສະໄໝ USA Technology ພ້ອມດ້ວຍ ການຄວບຄຸມດູແລ ທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການຜະລິດ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາເຊິ່ງ ຄຸນນະພາບ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໃສສະອາດບໍລິສຸດ. ສິ່ງທີ່ ເດສິກນິກ ສະຕູດິໂອ ໃຫ້ບໍລິການແມ່ນ ການຈັດກຽມ ພາບຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອໃຊ້ໃນງານໂຄສະນາ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ