• Graphic Design - Poster
  • Graphic Design - Standee
  • Graphic Design - Facebook cover
  • Graphic Design - Street banner

Graphic Design – HUAWEI

HUAWEI ຈັດ promotion ຊື້ໂທລະສັບມືຖື ແຖມຟຣີກະເປົາ ແລະ ຖົງກັນນ້ຳ ສຳລັບໃສ່ໄວ້ຫລິ້ນປິໃຫມ່ລາວ. ການອອກແບບ ແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້ຮູ້ສຶກເຖິງ ການຜ່ອນຄາຍ ພັກຜ່ອນຈາກວຽກງານ ແລ້ວມາສະຫລອງບຸນປະເພນີ້ປະຈຳປີນຳກັນກັບຫົວເວີ່ຍ. ສື່ສຳລັບໂຄສະນາ ການສົ່ງເສີມການຂາຍຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ ແຜ່ນໂຄສະນາ ຫນັງສືພິມ ປ້າຍຕັ້ງ ທາງເຟສບຸກ ແລະປ້າຍຂ້າມທາງ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ