• Graphic Design - Poster
  • Graphic Design - Standee
  • Graphic Design - Facebook cover
  • Graphic Design - Street banner

Graphic Design – HUAWEI

HUAWEI ຈັດ promotion ຊື້ໂທລະສັບມືຖື ແຖມຟຣີກະເປົາ ແລະ ຖົງກັນນ້ຳ ສຳລັບໃສ່ໄວ້ຫລິ້ນປິໃຫມ່ລາວ. ການອອກແບບ ແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້ຮູ້ສຶກເຖິງ ການຜ່ອນຄາຍ ພັກຜ່ອນຈາກວຽກງານ ແລ້ວມາສະຫລອງບຸນປະເພນີ້ປະຈຳປີນຳກັນກັບຫົວເວີ່ຍ. ສື່ສຳລັບໂຄສະນາ ການສົ່ງເສີມການຂາຍຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ ແຜ່ນໂຄສະນາ ຫນັງສືພິມ ປ້າຍຕັ້ງ ທາງເຟສບຸກ ແລະປ້າຍຂ້າມທາງ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ

“ເພາະຮັກໃນການ ອອກແບບ ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈການ ອອກແບບ ເປັນຢ່າງດີ”