Dao Coffee Roadshow

  • Event Design - Dao Coffee Roadshow booth
  • Event Design - Dao Coffee Roadshow photo

Event Design – Dao Coffee Roadshow

ນອກຈາກສື່ໂຄສະນາໂປຣໂມຊັນແຈກຈອກແລ້ວ ກາເຟດາວຍັງໄດ້ຈັດ roadshow ຕາມຊຸມຊົນ ເພື່ອປະຊາສຳພັນ campaign ນີ້ອີກທາງຫນຶ່ງ ເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການແລກຊື້ຈອກ ພ້ອມທັງມີເກມມ່ວນໃຫ້ໄດ້ຫລິ້ນນຳອີກດ້ວຍ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ