IF Fruitamin Booth

  • Event Design - IF Fruitamin Booth in festival
  • Event Design - IF Fruitamin Booth photo

Event Design – IF Fruitamin Booth

IF Fruitamin ເຄື່ອງດື່ມນ້ອງໃຫມ່ ທີ່ເຂົ້າມາສ້າງ ສ່ວນແບ່ງຕະຫລາດ ໃນບ້ານເຮົາ ຫລັງຈາກຈັດ promotion ຕາມຮ້ານສະດວກຊື້ ໄປໄດ້ໄລຍະຫນຶ່ງ ບໍລິສັດນຳເຂົ້າ ກໍເລືອກຈັດ booth ຂາຍສິນຄ້າ ສ້າງການຮັບຮູ້ຕໍ່ສິນຄ້າ ໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໂດຍກົງ ໃນງານບຸນ ນະມັດສະການ ພະທາດຫລວງ ເຊິ່ງປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນທີ່ສຸດ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ

“ເພາະຮັກໃນການ ອອກແບບ ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈການ ອອກແບບ ເປັນຢ່າງດີ”