Vitamilk Contest

  • Graphic Design - Vitamilk Contest Talent Poster
  • Graphic Design - Vitamilk Contest Drawing Poster
  • Graphic Design - Vitamilk Contest truck
  • Graphic Design - Vitamilk Contest j-flag

Graphic Design – Vitamilk Contest

Vitamilk Talent KIDS Contest ແມ່ນງານປະກວດ ຄວາມສາມາດເດັກນັກຮຽນ ປະຈຳໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ ການແຂ່ງຂັນຫລັກເປັນ ການສະແດງສິນລະປະເທິງເວທີ ແລະ ການປະກວດຍ່ອຍ ນັ້ນຄືການແຂ່ງແຕ້ມຮູບ. Theme ສຳລັບ Vitamilk Contest ປີ 2015 ແມ່ນ ດິນແດນຖົ່ວເຫລືອງ ແຫ່ງໂລກຕາເວັນອອກກາງ ເຊິ່ງອີງຕາມ 1ໃນ 4 ຂອງ brand character ທີ່ເປັນເຈົ້າຍິງຂອງເມືອງນັ້ນ. ສື່ສຳລັບປະຊາສຳພັນ ປະກອບມີ ແຜ່ນປະຊາສຳພັນ (ທັງລາຍລະອຽດຂອງ ການປະກວດຫລັກເທິງເວລາ ແລະ ການປະກວດຮູບແຕ້ມ) ຕິດຂ້າງລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ເຈແຟລັກ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ