• Graphic Design - Poster
  • Graphic Design - Billboard
  • Graphic Design - Truck
  • Graphic Design - Shelf Talker
  • Graphic Design - Wobbler

Graphic Design – Dao Coffee

“…ກິນກາເຟດາວ ໃຊ້ຈອກດາວກະໄດ້!!” ຄືຄຳໂຄສະນາຂອງ promotion ກາເຟດາວ ຫລື Dao coffee ເຊິ່ງໄດ້ມາຈາກຄຳເວົ້າຕິດປາກຄົນລາວ ຫລັງໂຄສະນາຂອງ ກາເຟດາວ ອອກອາກາດໄປ. Key visual ປຽບທຽບ ການດື່ມກາເຟດາວຈະໃຫ້ດີ ໃຫ້ດື່ມຈາກຈອກດາວໄປເລີຍ ຈະໄດ້ຄົບສູດ ກໍເຫມືອນການຈະດື່ມໃຫ້ເຂົ້າເຖິງອາລົມຂອງກາເຟກໍຕ້ອງດື່ມມັນໃນສວນກາເຟໄປເລີຍ. ສື່ທີ່ໃຊ້ໃນການໂຄສະນາ ປະກອບມີ ແຜ່ນໂຄສະນາ ປ້າຍໂຄສະນາ ຂ້າງລົດຂົນສົ່ງ ແຖບຕິດຖ້ານສິນຄ້າ ແລະ ແຜ່ນເດັ້ງ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ