Logo Design – HAN DAI ຮ້ານໃດ?

ຮ້ານໃດ (HAN DAI) ແບຣນຮ້ານເຫລົ້າ ໃນຮູບແບບ street food ບັນຍາກາດສະບາຍໆ ເຫລົ້າຫວານ ອາຫານແຊບ ຕ້ອງຮ້ານນີ້ເລີຍ ຮ້ານໃດ? ພົບໄດ້ຕາມໂຄງການ ຮ້ານນັ່ງຊິວໆ ທົ່ວໆໄປ

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ