GDG DevFest Logo

Logo Design - GDG devfest logo

Logo Design – GDG DevFest Logo

Logo design ສຳລັບ GDG DevFest ຫລື Google Developer Group DevFest ຄືງານທີ່ຈັດຂຶ້ນທົ່ວໂລກ ໂດຍມີກູເກີລ ເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ ງານນີ້ຈະວ່າດ້ວຍ ການນຳສະເຫນີຂ່າວສານ ຄວາມຄືບຫນ້າ ທາງເທັກໂນໂລຢີ ຕ່າງໆ ຂອງບໍລິສັດກູເກີລ. ງານນີ້ໃນແຕ່ລະປະເທດ ຈະມີໂລໂກ້ແບບບັງຄັບ ນັ້ນກໍຄື ສັນຍາລັກ ຫົວລູກສອນທີ່ມີ 4 ສີເອກະລັກ ຂອງກູເກີລເອງ ໂດຍທີ່ປະເທດລາວ ເລືອກໃຊ້ສັກຍາລັກ 4 ຢ່າງປະສົມເຂົ້າກັບໂລໂກ້ ບັງຄັບດັ່ງກ່າວ.

  • ສີແດງແມ່ນແຄນ ເຄື່ອງດົນຕີເອກະລັກສະເພາະປະຈຳຊາດ
  • ສີຟ້າແມ່ນລາຍຈັກສານ ວັດທະນະທຳສິ່ງປະດິດຈາກທຳມະຊາດ
  • ສີຂຽວແມ່ນຕົ້ນເຂົ້າ ແຫລ່ງອາຫານຫລັກຂອງຄົນລາວທັງປະເທດ
  • ສີເຫລືອງແມ່ນດອກຈຳປາ ດອກໄມ້ປະຈຳຊາດລາວ
 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ