• Graphic Design - BRABUS cash voucher
  • Graphic Design - BRABUS envelope
  • Graphic Design - BRABUS key signs

Graphic Design – BRABUS Laos

BRABUS ແມ່ນແບຣນລົດຫລູ ຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ ຕອນນີ້ທາງ Auto Lao Prestige ໄດ້ນຳເຂົ້າມາຈຳຫນ່າຍ ໃຫ້ຄົນລາວ ຜູ້ຮັກລົດໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງກັນແລ້ວ. ໄລຍະເປີດໂຊຣູມໃຫມ່ ທາງບໍລິສັດຈັດໂປຣໂມຊັນ ເປັນການແຈກຄູປອງ ຫລາຍປະເພດບໍລິການໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ໃນນັ້ນແມ່ນ ສ່ວນລົດຊື້ອຸປະກອນ ຕົບແຕ່ງມູນຄ່າ 1000 USD ນອກຈາກນີ້ ທາງເຮົາຍັງໄດ້ອອກແບບ ຊອງໃສ່ຄູປອງ ຫລືເອກະສານ ພ້ອມກັບປ້າຍກະແຈຮັບລົດສຳລັບລູກອີກດ້ວຍ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ