• Graphic Design - Poster
  • Graphic Design - Billboard
  • Graphic Design - Leaflet
  • Graphic Design - J-flag
  • Graphic Design - Newspaper PR

Graphic Design – TEA POT

TEA POT ຜະລິດຕະພັນນົມຂຸ້ນຫວານຈາກ F&N ຈັດ promotion ໃຫຍ່ ແຈກລາງວັນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເປັນກິດຈະກຳທາງການຕະຫລາດ ເພີ່ມຍອດຂາຍປະຈຳປີ 2014 ໂດຍທີ່ media theme ແມ່ນ ແຈກຄວາມມ່ວນຊື່ນໃຫ້ກັບທຸກຄົນ. ໃນ booth ຂອງ TEA POT ມີເກມແຈກລາງວັນໃຫ້ຫລິ້ນ ແລະ ເທິງເວທີກໍມີການຈັບສະຫລາກ ແຈກລາງວັນໃຫຍ່ອີກດ້ວຍ. ສື່ໃນການໂຄສະນາປະກອບມີ ແຜ່ນໂຄສະນາ ປ້າຍໂຄສະນາ ໃບປິວ ເຈແຟລກ ແລະໂຄສະນາທາງຫນັງສືພິມ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ