Angello Coffee Logo

Logo Design – Angello Coffee

Angello Coffee ແບຣນຮ້ານກາເຟຂອງຄົນລາວ ວັດຖູດິບນຳເຂົ້າ ຄຸນນະພາບເຕັມຈອກ ຮ້ານນີ້ເປີດມາໄດ້ຫນຶ່ງປີແລ້ວ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຕັດສິນໃຈ ຢາກສ້າງແບຣນ ໃຫ້ແຂງແຮງຂຶ້ນ ເພື່ອວ່າຈະພັດທະນາ ແລ້ວຂະຫຍາຍສາຂາ ຈາກການຂາຍແຟຣນໄຊ ໃນອະນາຄົດ. ຮ້ານເພີ່ນຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆ ສະຖາບັນທະນາຄານ ຕອນນີ້ຍ້າຍມາອີກ ຟາກທາງຫນຶ່ງ ກວ້າງຂຶ້ນ ບັນຍາກາດພາຍໃນ ຍັງດີຄືເກົ່າ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ