Angello Coffee Logo

Logo Design – Angello Coffee

Angello Coffee ແບຣນຮ້ານກາເຟຂອງຄົນລາວ ວັດຖູດິບນຳເຂົ້າ ຄຸນນະພາບເຕັມຈອກ ຮ້ານນີ້ເປີດມາໄດ້ຫນຶ່ງປີແລ້ວ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຕັດສິນໃຈ ຢາກສ້າງແບຣນ ໃຫ້ແຂງແຮງຂຶ້ນ ເພື່ອວ່າຈະພັດທະນາ ແລ້ວຂະຫຍາຍສາຂາ ຈາກການຂາຍແຟຣນໄຊ ໃນອະນາຄົດ. ຮ້ານເພີ່ນຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆ ສະຖາບັນທະນາຄານ ຕອນນີ້ຍ້າຍມາອີກ ຟາກທາງຫນຶ່ງ ກວ້າງຂຶ້ນ ບັນຍາກາດພາຍໃນ ຍັງດີຄືເກົ່າ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ

“ເພາະຮັກໃນການ ອອກແບບ ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈການ ອອກແບບ ເປັນຢ່າງດີ”