POND’S dewy rose

  • Event Design - POND'S dewy rose photo backdrop
  • Event Design - POND'S dewy rose stage
  • Event Design - POND'S dewy rose registration
  • Event Design - POND'S dewy rose photo

Event Design – POND’S dewy rose

Unilever ເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນ POND’S ສູດໃຫມ່ພາຍໃຕ້ຊື່ວ່າ “dewy rose” ໂດຍໄດ້ເຊີນຄົນດັງ ແລະ ສື່ມວນຊົນຈຳນວນຫລາຍເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນງານມີ 4 ສ່ວນຫລັກທີ່ໄດ້ ອອກແບບ ນັ້ນຄື ຈຸດລົງທະບຽນ ຈຸດຖ່າຍຮູບ ຈຸດແນະນຳຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເວທີຫລັກ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ