World Cup Qualifiers Booklet

  • Graphic Design - World Cup Qualifiers Booklet 1
  • Graphic Design - World Cup Qualifiers Booklet 3
  • Graphic Design - World Cup Qualifiers Booklet 4
  • Graphic Design - World Cup Qualifiers Booklet 5
  • Graphic Design - World Cup Qualifiers Booklet 6
  • Graphic Design - World Cup Qualifiers Booklet 7
  • Graphic Design - World Cup Qualifiers Booklet 8
  • Graphic Design - World Cup Qualifiers Booklet 9

Graphic Design – World Cup Qualifiers Booklet

ປຶ້ມຄູ່ມືໃຫ້ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບທີມ ບານເຕະຊາດລາວ ໃນການແຂ່ງຂັນຮອບຄັດເລືອກ ເພື່ອໄປແຂ່ງ ລາຍການໃຫຍ່ບານເຕະໂລກ ທີ່ປະເທດຣັຊເຊຍ. ເນື້ອຫາໃນ booklet ເຫລັ້ມນີ້ປະກອບມີ ຄວາມເປັນມາຂອງ ລາຍການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ ຄຳເຫັນຂອງຜູ້ຄຸມທີມຊາດລາວ ຕາຕະລາງການແຂ່ງຂັນ ໂປຣຟາຍນັກເຕາະໃນທີມ ຄະນະຜູ້ເຝິກ ຂໍ້ມູນທີມທີ່ຢູ່ຮ່ວມກຸ່ມແຂ່ງຂັນດຽວກັນ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ