World Cup Qualifiers Booklet

  • Graphic Design - World Cup Qualifiers Booklet 1
  • Graphic Design - World Cup Qualifiers Booklet 3
  • Graphic Design - World Cup Qualifiers Booklet 4
  • Graphic Design - World Cup Qualifiers Booklet 5
  • Graphic Design - World Cup Qualifiers Booklet 6
  • Graphic Design - World Cup Qualifiers Booklet 7
  • Graphic Design - World Cup Qualifiers Booklet 8
  • Graphic Design - World Cup Qualifiers Booklet 9

Graphic Design – World Cup Qualifiers Booklet

ປຶ້ມຄູ່ມືໃຫ້ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບທີມ ບານເຕະຊາດລາວ ໃນການແຂ່ງຂັນຮອບຄັດເລືອກ ເພື່ອໄປແຂ່ງ ລາຍການໃຫຍ່ບານເຕະໂລກ ທີ່ປະເທດຣັຊເຊຍ. ເນື້ອຫາໃນ booklet ເຫລັ້ມນີ້ປະກອບມີ ຄວາມເປັນມາຂອງ ລາຍການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ ຄຳເຫັນຂອງຜູ້ຄຸມທີມຊາດລາວ ຕາຕະລາງການແຂ່ງຂັນ ໂປຣຟາຍນັກເຕາະໃນທີມ ຄະນະຜູ້ເຝິກ ຂໍ້ມູນທີມທີ່ຢູ່ຮ່ວມກຸ່ມແຂ່ງຂັນດຽວກັນ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ

“ເພາະຮັກໃນການ ອອກແບບ ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈການ ອອກແບບ ເປັນຢ່າງດີ”